Безплатен уебинар за родители:“Логопедът като терапевт”

22 юни, от 17:00 - 18:00 часа
https://parents-academy.tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2019/11/kids_head-cr.png
Какво представлява професията логопед? Каква е неговата дейност? Кога е необходимо да се обърнем към логопед? Каква е ролята и значимостта на логопедичната терапия при комуникативните нарушения?
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://parents-academy.tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2020/05/Яне.png

Лектор: Яне Николов

Яне завършва бакалавърската си степен по Логопедия в Софийския университет. Първите му професионални стъпки започват в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания. Няколко години работи като Национален координатор на центровете за деца и семейства в риск в мрежата на „Каритас София“ и управлява Център за деца и семейства в квартал „Факултета“, София. Фасилитира процеса по изготвянето и прилагането на политика за закрила на деца в организацията, за която работи по това време.

Магистърската си програма по Клинична логопедия защитава с дипломна работа на тема „Апробация на Токен тест при лица с афазии“ в Югозападния университет.

Професионалните му интереси са насочени към диагностика на комуникативните нарушения; езикови нарушения на развитието; говорни нарушения на развитието; придобити езикови нарушения; ЕЕГ диагностика и биофийдбек терапия. 

В настоящия момент Яне работи като училищен логопед в ЧСУ „Цар Симеон Велики“. Споделя, че всеки ден с децата в училище е изпълнен с много емоции, забавни игри, сериозна работа и много усмивки от постигнатите резултати. 

За него различието е естествена даденост на света, в който живеем – хората са различни, но с еднакви права и еднакви потребности. 

Можете да се свържете с Яне на yane.nikolov@tzarsimeon.bg

https://parents-academy.tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2019/11/reneta_.png

Модератор: Ренета Богданова

Рени има бакалавърска степен „Учител по биология и химия“ от Софийския университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Управление на човешки ресурси“. Три години работи като координатор на над 60 участници, две години е мениджър “Учителска подкрепа” в програмата на “Заедно в час”. През 2019 създава Фондация “Sci – High”, която подкрепя училища в развиване на научни клубове и фестивали.  В момента Рени е мениджър “Развитие” към ЧСУ “Цар Симеон Велики” и работи за осъществяване на визията и стратегията на училището. Тя има завършени курсове по „НЛП в продажбени умения“, „НЛП и Управление на човешките ресурси“,  Управление на виртуални екипи“, “Работа с деца със СОП” и е сертифициран коуч към “Mentor coaches”. Предлага индивидуални сесии и групови коучинг обучения.

Можете да се свържете с Ренета на reneta.bogdanova@tzarsimeon.bg

Място на събитието
ул. Св. св. Кирил и Методий 66, с. Иваняне
22 юни (понеделник) от 17 до 18:00 часа