РОДИТЕЛСКА АКАДЕМИЯСоциално-емоционалното учене: роля на училището и родителите

14 декември (събота), от 11 до 13 часа, в сградата на училището
ул. "Св. св. Кирил и Методий" 66, с.Иваняне
https://parents-academy.tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2019/11/kids_head-cr.png

Как да подкрепяте детето в емоционалното му учене? Каква е ролята на семейството в социално-емоционалното учене? Колко важно е да бъдем част от личностното израстване на децата ни? Как училището и родителите могат да го постигнат заедно?

Отговорите на тези въпроси можете да получите на първата среща на “Академия за родители” на ЧСУ “Цар Симеон Велики”. По време на срещата ще научите най-новите подходи за общуване и подпомагане на детето в емоционалното учене и ще имате възможност да обсъдите ваши въпроси в дискусия.

Очакваме ви на 14 декември (събота), от 11 до 13 часа, в сградата на училището (ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 66, с.Иваняне). Ще има осигурени аниматори за занимания на децата по време на дискусията, както и подкрепителна почерпка. Входът за участие е 10 лв., без значение дали присъстват единият или двамата родители.

На събитието ще научите повече и за бъдещата програма на Академията.

Нямаме търпение да ви посрещнем в нашата уютна атмосфера и да прекараме част от съботния ден заедно!

Това първо издание на нашата Академия ще включва лекция на тема: „Социално-емоционалното учене: роля на училището и родителите“
последвана от дискусия
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://parents-academy.tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2019/11/vladi.png

Лектор: Владимир Маринов

Влади е докторант по Диференциална психология, магистър по клинична и консултативна психология от Софийския университет, със специализация по клинична и консултативна психология от Университет Комплутенсе Мадрид (UCM) и е преминал обучение в група под супервизията на д-р П. Василев по Формиране в Когнитивно-поведенческа психотерапия. Има множество сертификати, (вкл. за когнитивно-поведенческа терапия), както и голям брой участия като доброволец в различни инициативи. Работил е като психолог в Центъра за психотерапия „Амарна“ и в Института за психично здраве, както и като клиничен психолог в „Психолози без граници“ (Psicólogos sin Fronteras) и „Голямата къща“ (La Casa Grande) в град Валенсия. В момента работи като психолог в ЧСУ „Цар Симеон Велики“.

https://parents-academy.tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2019/11/reneta_.png

Модератор: Ренета Богданова

Рени има бакалавърска степен „Учител по биология и химия“ от Софийския университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Управление на човешки ресурси“. Три години работи като координатор на над 60 участници, две години е мениджър “Учителска подкрепа” в програмата на “Заедно в час”. През 2019 създава Фондация “Sci – High”, която подкрепя училища в развиване на научни клубове и фестивали.  В момента Рени е мениджър “Развитие” към ЧСУ “Цар Симеон Велики” и работи за осъществяване на визията и стратегията на училището. Тя има завършени курсове по „НЛП в продажбени умения“, „НЛП и Управление на човешките ресурси“,  Управление на виртуални екипи“, “Работа с деца със СОП” и е сертифициран коуч към “Mentor coaches”. Предлага индивидуални сесии и групови коучинг обучения.

Можете да се свържете с Ренета на reneta.bogdanova@tzarsimeon.bg

Мария Белопитова

Гост: Мария Белопитова

Мария е сертифициран експерт по Емоционална интелигентност ISEI (International Society for Emotional Intelligence), партньор и Национален директор „Клубна дейност“ към „Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност“ (ФРЕИ).

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (ФРЕИ)  е създадена, за да бъде партньор на общности от професионалисти, които искат да спомагат за развитие на знанието за емоциите и на бизнес лидерите, ангажирани да управляват чрез емоционално интелигентен подход!

Мария е акредитиран професионален коуч (ACC) към Международната Коучинг Федерация (International Coach Federation). Работи както с индивидуални клиенти,така и с групи и екипи за постигане на по-дълбока осъзнатост, за личностна и организационна трансформация чрез развиване на умения за гъвкавост, устойчивост и управление на промяната и развитието.

Можете да се свържете с Мария на m.belopitova@foundation-ei.com

https://parents-academy.tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2019/12/evgenia.png

Гост: Евелина Лафчийска

Евелина е завършила бакалавърската програма по „Психология“ към Нов български университет, след което придобива магистърска степен по „Семейно консултиране“. Продължава развитието си в Института по фамилна терапия, акредитиран от Европейската асоциация по фамилна терапия, където специализира задълбочена работа с двойки и семейства с деца.

Професионалният ѝ път е насочен към връзката семейство-училище, където партньорските отношения между важните за децата възрастни са в основата за благополучието на подрастващите и подобряване на средата, в която живеят. В момента е обучител към фондация „Заедно в час“, като подкрепя учителите не само в преподавателската им дейност, а и в подобряване на взаимоотношенията с родителите. Едновременно с това основава Психологическия център „Споделеност“, където самостоятелно или фамилно подпомага отношенията между отделните членове в семейството, така че да достигнат до споделено щастие.

Можете да се свържете с Евелина на eva.lafchiyska@gmail.com

https://parents-academy.tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2019/05/speech_bubble_outline_04.png

За социално-емоционалното учене

Социално-емоционалното учене (СЕИ) е процесът, чрез който децата и възрастните разбират и управляват емоциите, поставят и постигат положителни цели, чувстват и показват емпатия към околните, установяват и поддържат положителни социални връзки и взимат отговорни решения.

СЕИ включва пет компетенции:
Самоосъзнаване

Да знаеш своите силни и слаби страни с добре-обосновано чувство на увереност, оптимизъм и настройка за напредък.

Самоуправление

Да управляваш стреса ефективно, да контролираш импулсите и да мотивираш себе си за поставяне и постигане на цели.

Социално осъзнаване

Да разбираш позициите на околните и да им съчувстваш, включително на тези с различен произход и култура.

Умения за социални контакти

Да комуникираш ясно, да изслушваш добре, да сътрудничиш на другите, да медиираш конфликтите конструктивно, да търсиш и предлагаш помощ, когато е необходимо.

Отговорно взимане на решения

Да правиш конструктивен избор относно лично поведение и социални контакти, базиран на етични стандарти, безопасност и социални норми на поведение.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

СЕИ е дълбоко интегрирана част от начина, по който си взаимодействат учениците и възрастните, както в класната стая, така и извън нея, и помага на децата да получат подкрепяща и стимулираща учебна среда. Вграждането на СЕИ е доказано, че води до повишаване на академичните постижения и по-добро поведение на учениците.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
Място на събитието
ул. Св. св. Кирил и Методий 66, с. Иваняне
14 декември (събота) от 11 до 13 часа