https://parents-academy.tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2020/09/tania_tasheva.png
Ресурсен учител

tanya.tasheva@tzarsimeon.bg

Таня Ташева

Таня завършва бакалавърска степен в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по специалности история и география през 2000г. През 2019г завършва магистратура Логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“. От същата година работи като ресурсен учител в ЧСУ „Цар Симеон Велики“. Не спира да развива своите компетенции и квалификация като посещава поредица от курсове („Децата от аутистичен спектър в общообразователната среда – специфики и успешно приобщаване“, „Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието“, „Модели на работа с деца и ученици със СОП в условията на дистанционно обучение“, „Емоционалната интелигентност при децата – как и кога да я развиваме“, „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди“. „Структуриране и визуализиране на средата“, „Неприемливото поведение и как да работим заедно с родителите за по-бързи резултати“, „Сензорно-моторни занимания. Как да стимулираме детето у дома или в детската ясла, градина, училище, ЦСОП“).

Започва да уча логопедия с вярата, че всяко дете може да се обучава, въпреки своите различия. Вярва, че всеки трябва да може да комуникира свободно, да бъде разбран и приет. Като ресурсен учител ежедневно помага на децата да развиват потенциала си, да преодолеят различията и да общуват свободно.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Място на събитието
ул. Св. св. Кирил и Методий 66, с. Иваняне